معرفی هستی بابایی

هستی بابایی هستم

میکاپ ارتیست حرفه ای عروس 

۱۲ ساله به طور تخصصی توی این حرفه فعالیت دارم زمانی که این حرفه رو یاد گرفتم فقط ۵۱ روز دستیار بودم و بعدش پرقدرت وارد بازار کار شدم

نقطه قوت کارم تو این رشته میتونم بگم درست کردن اصلاح فرم چشمه که همین تکنیک باعث شده عروس و هنرجوهای زیادی داشته باشم

خدمات

پخش ویدیو

نمونه کارها

ورکشاپ های برگزار شده

لبخند رضایت زیبا جویان